AKTUALNO¦CI

Zatrudnimy fizjoterapeutê
Data publikacji: 2019-02-14

Dodatkowy Punkt Pobrañ Laboratorium
Data publikacji: 2019-02-06

Zabezpiecz siê przed kolejn± fal± grypy
Data publikacji: 2019-01-23

(309) 595-6558
Data publikacji: 2018-11-19

Telefoniczna Informacja Pacjenta
Data publikacji: 2018-11-13

Zapraszamy osoby ze znacznym stopniem niepe³nosprawno¶ci na rehabilitacjê
Data publikacji: 2018-10-11

Zatrudnimy lekarza dermatologa i lekarza do poradni poz
Data publikacji: 2018-07-02

7174743672
Data publikacji: 2018-05-16

Zatrudnimy lekarza endokrynologa
Data publikacji: 2017-12-04

Wyrazy uznania i podziêkowania dla MPS od Prezydenta Miasta Torunia
Data publikacji: 2017-04-07

vector algebra
Data publikacji: 2016-02-03

Zapraszamy, zostañ naszym Pacjentem w poradni POZ
Data publikacji: 2013-11-07

U nas mo¿esz skorzystaæ z t³umacza jêzyka migowego...
Data publikacji: 2012-08-24

U nas mo¿esz wykonaæ "KREW - KARTÊ"...
Data publikacji: 2008-06-13

(618) 586-2311
WA¯NE SPRAWY
KONTAKT Z NAMI

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
ul. Uniwersytecka 17
87-100, Toruñ

Informacja o numerach
tel. 056/611 99 00


Numery do poszczególnych poradni i pracowni znajduj± siê w odpowiednich zak³adkach strony www oraz tutaj.