-โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) -::>>>>Somapa School

About us

             
       
        (304) 215-8426

Our services

นักเรียน ผู้ปกครอง

Image Caption แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลนักเรียน ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

บัญชี การเงิน

Image Caption บริการสำหรับการติดต่อเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน

เทคโนโลยี

Image Caption ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอน

กิจกรรมส่งเสริมการสอน

Image Caption จัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียน การสอน

Our News


Somapa Video